Sander Reijgers

Biografie

Sander Reijgers is in 1977 geboren in Alphen aan de Rijn (NL) en behaalt in 2006 in Utrecht aan de Hogeschool voor de Kunsten zijn diploma Bachelor of Fine Art en in 2014 studeert hij daar af als Teacher Fine Art. Naast zijn werk als autonoom kunstenaar doceert hij Beeldende Vorming aan een middelbare school.

Sander Reijgers is gefascineerd door de fenomenen Tijd en het Zijnde. Geïnspireerd door de filosoof Martin Heidegger tracht hij deze, voor het menselijk bestaan bepalende elementen, als kunstenaar te beleven door er gestalte aan te geven in zijn werk als schilder. Hij geeft zich over aan de handeling van het schilderen, aan het proces dat leidt van een ‘worden’ naar een ‘zijn’, waardoor het schilderij een autonoom wezen kan worden en een eigen identiteit krijgt dat los van de maker kan bestaan.

Sander Reijgers respecteert de tijd die dat behoeft. Zo bouwt hij met eindeloos geduld zijn schilderijen op door verflaag na verflaag aan te brengen op het doek. Steeds rustend om de laag te laten drogen alvorens weer verder te kunnen gaan.

Kleur na kleur en omzichtig schilderend met kwast of verfroller, ontstaat er dan een schilderij dat steeds meer zijn eigen verhaal vertelt. De kleurlagen die over elkaar gezet worden, gaan door hun materialiteit elkaar al dan niet overlappen of laten de sporen en herinneringen toe van dat wat er eerder onder is neergezet en al aanwezig is. Door verschillende kwasten, penselen en verfrollen te gebruiken die elk hun eigen, al dan niet harige, structuur hebben, worden verflagen dekkend, breken ze eerdere lagen open of trekken specifieke verfresten naar boven. Hierdoor krijgt het schilderij een huid, een structuur, van grotere of kleine kleurtoppen en puntjes zoals stalactieten op een aardoppervlak.

De lichtval op het doek of het standpunt van de beschouwer brengt het werk tot leven waardoor het autonoom de dialoog aan kan gaan met zijn omgeving.