Peter Zimmermann

Biografie

Peter Zimmermann is in 1956 geboren in Freiburg im Breisgau (Dl). Hij volgt van 1979 tot 1984 zijn opleiding aan de Kunstacademie van Stuttgart en ten tijde van zijn afstuderen staat zijn werk in het teken van de abstracte schilderkunst.

Na zijn academietijd vestigt hij zich in Keulen waar hij sindsdien werkt en woont.  Keulen vormt in die periode het centrum van de de beeldende kunstwereld in Duitsland. De herontdekking van de schilderkunst staat in de schijnwerpers als antwoord op een culturele periode waarin de verschillende vormen van conceptuele kunst de boventoon voerden. Schilders die de ‘Nieuwe Wilden’ worden genoemd, keren in zekere zin terug naar een figuratieve beeldtaal neergezet met het grote expressionistische schildersgebaar.

Peter Zimmermann sluit op een eigenzinnige wijze aan op deze ontwikkeling. Enerzijds verlaat hij de abstractie maar anderzijds kiest hij voor een conceptuele houding ten aanzien van zijn onderwerpen. Zo ‘onderzoekt’ hij in die tijd als het ware de relatie tussen tekst, betekenis en beeld en schildert hij doeken van de covers van woordenboeken, reisgidsen en atlassen.

Als de digitale cultuur steeds prominenter haar intrede doet haakt Zimmermann hier opnieuw conceptueel op in. Hij isoleert en bewaart digitaal delen van afbeeldingen die hij vindt op internet en waardoor hij geïnspireerd wordt. Het kleur- en lijnenspel projecteert hij vervolgens op een tweedimensionale ondergrond waarna hij met epoxy hars de voorstelling gaat schilderen. De gladde en sterk spiegelende tableaus werken enerzijds vervreemdend maar anderzijds wil Zimmermann ze laten samenvallen met de getransformeerde beeldtaal van onze hedendaagse digitale cultuur. Tegelijkertijd schept hij wederom grote abstracte schilderijen.

Wanneer Peter Zimmermann zelfs vloeren belegd met deze sterk spiegelende ‘schilderijen’ wordt de beschouwer nog meer deelgenoot van de virtuele realiteit die de kunstenaar heeft gecreëerd en wordt hij als het ware opgenomen in een nieuw landschap.