Christiaan Lieverse

Biografie

Christiaan Lieverse is in 1971 in Utrecht geboren. Als kind al houdt hij van tekenen en schilderen en hij wordt hierin ook geïnspireerd door zijn vader die kunstenaar is.  Aanvankelijk kiest hij echter niet voor het beroep van schilder alhoewel hij de liefde voor dit vak niet verliest en in zijn vrije tijd het penseel blijft hanteren. Als er vanuit zijn omgeving een duidelijke belangstelling groeit voor zijn werken besluit hij autonoom kunstenaar te worden.

Het hoofdthema in de werken van Christiaan Lieverse is de individuele menselijke identiteit gezet tegen globalisering, veralgemenisering en genetische manipulatie. In verschillende series plaatst hij centraal het menselijk gezicht wiens identiteit bepaald kan worden door de verschillende schilderkunstige manipulaties waarmee deze zijn neergezet. Zo zijn de portretten uit de serie Rug Paintings geschilderd op Perzische tapijten. De patronen op het tapijt gaan daardoor de huid van de personages mede bepalen. De gelaagdheid van deze werken wordt veroorzaakt doordat de verf waarmee Lieverse werkt een samenspel aangaat met het materiaal van het tapijt.

De in eerste instantie gefotografeerde jonge vrouwen in de serie Wallflowers vertonen reflectieve gezichtsuitdrukkingen die een extra dimensie krijgen doordat er een filter van gebloemd behang over gezet is. Hierdoor worden de portretten enerzijds extra getekend, maar wordt er ook een zekere scheiding opgeroepen tussen de introverte sfeer van de personages en de buitenwereld.

In de serie Project Hybrids laat Lieverse de mens samensmelten met het dier. Het mythologische motief van onder meer centaurs en sfinxen verwerkt Lieverse in grote vrouwenhoofden die dierlijke kenmerken hebben. Door de hoofden volledig symmetrisch weer te geven ‘ontmenselijkt’ hij deze figuren nog sterker.

De idee van transitie en van perfectie versus imperfectie die Lieverse wil weerspiegelen in zijn werk ontleent de schilder aan de Japanse esthetica die Wabi Sabi wordt genoemd. Deze leer benoemt schoonheid als imperfect, incompleet en voorbijgaand. De schilder toont dit onder meer door zijn gebruik van wisselende structuren en materialen.