Reinoud van Vught

Biografie

Reinoud van Vught is in 1960 geboren in het Brabantse Goirle en volgt van 1979 tot 1985 de opleiding Monumentaal Schilderen aan de Academie voor Beeldende Kunsten Sint Joost in Breda. In 1994-1995 heeft de kunstenaar de beschikking over het gastatelier van Museum De Pont in Tilburg.

Het ambacht van schilderen pur sang staat bij Reinoud van Vught centraal in zijn artistieke opstelling. Het proces dat hij inzet wanneer hij de verschillende schildersmaterialen en technieken en de gekozen onderleggers waarop hij werkt, hanteert, is voor de schilder van even groot belang als het uiteindelijke resultaat. De uitkomst hiervan en waarvan het verloop zowel afhankelijk is van toevalsfactoren als van doelbewuste ingrepen door de kunstenaar zelf, staat van te voren nog niet vast. Zo kunnen de resultaten van het droogproces van bepaalde verfvlakken en de reacties daarvan op andere kleuren en materialen in het schilderij, de volgende stappen naar voltooiing van het werk sterk mede bepalen. De natuur als kernbegrip van ontkieming, groei en sterven is hierin zijn leidraad en de grens tussen abstract en figuratief komt in dit proces te vervallen. Vaak herinneren de vormen in zijn werken aan bloem- en plantmotieven, maar in essentie overstijgen zij deze rubriceringen.

Reinoud van Vught is gefascineerd door de organische processen in en van de natuur en hij beschouwt het schilderen als een equivalent daarvan. Daarnaast spelen thema’s als leven en dood vanuit een spirituele en in zekere zin ook religieuze beleving een impliciete rol in zijn werk.

De samenspraak en het discours met andere kunstenaars met wie de schilder zich verwant voelt in het artistieke concept is voor Van Vught belangrijk. Al direct na zijn academie tijd is er een intensief contact met de kunstenaar Marc Mulders. Als de opening van het museum voor hedendaagse kunst, Museum De Pont, in 1992 een belangrijke impuls geeft aan het artistieke leven in Tilburg, waar de kunstenaars hun atelier hebben, wordt de basis gelegd voor de sinds 1997 zogenoemde Tilburgse School waarvan Van Vught en Manders de kern vormen.  Deze naam gaat staan voor een los-vast verbond van kunstenaars in en rond Tilburg die de liefde voor traditionele ambachtelijke technieken en voor het procesmatige in het scheppingsproces delen. Ook voelen zij verwantschap in hun oriëntatie op thema’s als groei en vergankelijkheid, in samenhang met natuur en religie. Paul van Dongen, Guido Geelen en Ronald Zuurmond behoorden eveneens tot de Tilburgse School.