Hans van Bentem

Biografie

Hans van Bentem

Hans van Bentem is geboren in Den Haag in 1965 en volgt van 1983 tot 1988 de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten. Hij kiest voor de afdeling Monumentale Vormgeving en zijn discipline is in eerste instantie de schilderkunst, waarbij hij een uitgesproken voorkeur heeft voor de figuratie. Na deze fase wordt hij echter expliciet aangetrokken door de beeldhouwkunst en keramiek is het eerste materiaal waarin hij zich gaat bekwamen. Hierna volgen materialen als kristalhoutporselein en brons al dan niet in samenspraak met elkaar. Zo ontstaan vaak barokke creaties in een mix van hedendaagse vormen uit de massacultuur met beeltenissen uit het verleden. Mede door zijn aandacht voor traditionele ambachtelijkheid krijgt zijn werk een hybride aanblik. Traditie en beeldvormen uit de kunstgeschiedenis in een samenspel met de hedendaagse iconografie.

Van Bentem creëert niet zelden grote monumentale werken en zijn voorkeur gaat eveneens uit naar de installatiekunst. Hierin komen meerdere materialen en objecten in een nog complexer samenspel bij elkaar waarbij een schijnbaar willekeurig spel wordt gespeeld van associaties en attributen met een al dan niet beladen inhoud. Zo zien we de elegantie en rijke exuberantie van een kristallen kroonluchter in dialoog met de vorm van een schedel, een Kalasjnikov of met symbolen uit de heraldiek. Ook schuwt de kunstenaar niet de taal van de stripcultuur en die van de etnografica in één werk samen te brengen of aspecten van verschillende hoge en lage culturen uit verschillende tijdsperioden en geografische gebieden. Zijn werk krijgt daardoor het aanzien van een bizarre synthese.

De uitstraling van het werk is mede te danken aan het feit dat de verschillende materialen waarmee zijn objecten zijn vervaardigd met grote zorgvuldigheid zijn bewerkt. Van Bentem zoekt overal ter wereld de beste werkplaatsen op waar dit vanuit de traditie met de daarmee gepaard gaande knowhow en vaardigheden kan gebeuren. Nadat hij zijn objecten en vormen heeft ontworpen, laat hij ze uitvoeren door vakmensen in deze ambachtelijke ateliers. Voor het kristal gaat hij naar Tsjechië, het hout wordt bewerkt in Senegal en het brons gegoten in India. Het porselein wordt vervaardigd in China en zijn keramiek ontstaat in Nederland. Ook in zijn keuze voor deze werkwijze toont Van Bentem zich een eclecticus.

Zowel in de publieke ruimte als op kunstlocaties en in interieurs wil de kunstenaar zijn creaties laten bestaan, waarmee hij een zo’n groot mogelijk publiek wil entameren tot gesprek.