Gerben Mulder

Biografie

Gerben Mulder is in 1972 geboren in Amsterdam. Al jong ervaart hij een sterke drang zijn gevoelens te moeten uiten; zo neemt hij reeds op vierjarige leeftijd fanatiek de cello ter hand om hieraan letterlijk gehoor te geven. Wanneer hij opgroeit gaat hij schilderen en tekenen en tijdens zijn tienerjaren wordt hij aangetrokken tot het ruige straatleven in Rotterdam, de stad waar hij dan woont; de gevaarlijke kant van het bestaan oefent een grote aantrekkingskracht op hem uit. De intensiteit hiervan wordt een inspiratiebron voor zijn tekeningen, collages en schilderijen en hij kiest dan expliciet voor het kunstenaarsmetier. Als autodidact geeft hij direct en intuïtief uiting aan de dynamiek van zijn omgeving en van zijn persoonlijk leven.

In 1993 vertrekt hij uit Nederland en zoekt zijn domicilie in New York, een stad hij regelmatig afwisselt met een verblijf in Brazilië. Het bestaan in de Amerikaanse hoofdstad ervaart hij aanvankelijk als hard en hectisch en hij heeft verschillende baantjes om het hoofd boven water te houden. Maar na een aantal jaar wordt hij opgemerkt door de kunstwereld en is succesvol. Hij beschouwt deze wereld als een schouwtoneel waar hij zich duidelijk moet presenteren als hij stand wil houden als kunstenaar.

Gerben Mulder is een uitgesproken expressionistisch schilder en tekenaar. Hij werkt direct en ogenschijnlijk ongelaagd. Hiermee sluit hij in zekere zin aan bij de dynamiek van de Amerikaanse stroming van het abstract-expressionisme; de heftigheid van zijn lijnvoering en de vaak overall composities kunnen het werk van Jackson Pollock oproepen. Tegelijkertijd komen de Europese Duitse en Franse expressionisten van het begin van de 20ste eeuw in herinnering, zij het dat Mulder hardere kleuren hanteert en een vaak scherpe, grafische penseelvoering laat zien. Hiermee sluit hij eveneens aan bij de latere Europese expressionisten.

De dynamiek van zijn kunstenaarschap uit zich ook in zijn werkwijze. Mulder kan met meerdere werken tegelijkertijd bezig zijn en hij gebruikt afwisselend verschillende technieken en materialen.

Zo is hij zowel schilder als tekenaar en maakt hij muurschilderingen.

De schilderijen en tekeningen van de kunstenaar zijn overwegend figuratief, zij het dat hij met een onstuimige drift lijkt te werken die eerder voorbehouden is aan een abstracte aanpak. Deze directheid van Mulder maakt het gebruik van begrippen als figuratief en abstract in feite arbitrair. Ook zijn artistieke genres zijn niet eenduidig te benoemen. Bloemstillevens en vertellende scenes, traditioneel gezien beschouwend van onderwerp, worden bij Mulder juist de expressieve dragers van een sterk bewogen state of mind.