Het Eeuwige & Het Tijdelijke // Peter Bol

zondag, november 05, 2023 — zondag, december 03, 2023
Omschrijving

Een schilder die nog met “onschuldige ogen” naar de wereld kijkt. Eentje die schildert vanuit een oprecht levensgeluk. En niet bevangen lijkt door de existentiële twijfel van onze tijd. Dat is Peter Bol. Zoon van de bekende schilder Kees Bol, wordt hij van kleins af aan meegenomen bij het buiten gaan schilderen. Terwijl Kees zich oefent in het weergeven van het landschap, leert de kleine Peter de kunst van het lanterfanten. Een serieus te nemen manier van dagdromen. Spelenderwijs wordt de omgeving langdurig en aandachtig bekeken. Zo ziet hij over de natuur het vreemde licht komen van een door de grote mensen vergeten paradijs. De wereld van stille verrukking die buiten de tijd bestaat.

Later, als volwassen schilder, na een jarenlange strijd om zijn eigen weg in het schilderen te vinden, zal Peter op zoek gaan naar dit vergeten paradijs. Waar niet de tegenstellingen gezien worden, waar schoonheid is. Zonder acht te moeten slaan op al wat lelijk is. Naar een ervaren van de eenheid der dingen, als de meest natuurlijke ordening. Zo kom je als schilder alleen te staan. Voor de eenling die Peter Bol geworden is, zit het plezier van het schilderen in het verdiepen van dit zelfde schilderen. Het plezier de dingen met het oog te zien en in de geest te corrigeren zodra hij ze schildert. Dan worden de dingen gezien als weggenomen uit het ogenblik. Om deel te worden van een eeuwigheid die ze van elke toevalligheid bevrijdt.

Stel je voor naast Peter Bol te staan. In het landschap, of liever nog, midden in de natuur. Je kijkt naar hetzelfde maar ziet niet hetzelfde. Waar jij tegenover de natuur staat, staat hij er middenin. Wordt hij opgenomen door wat hij ziet. Om voor de duur van het schilderen er deel van uit te maken. De buitenwereld vestigt zich in de innerlijke wereld van de schilder. Hij vindt de kleuren die hij nodig heeft, de heftige en trefzekere beeldtaal die hem eigen is. De spontaniteit, het ritme en de beweeglijkheid. Alles om aan zijn onderwerp dat wezen en die lijflijke ervaring te geven die het meest expressief zijn. Waar kracht en breekbare tederheid samengaan, sta je oog in oog met de natuur van Peter Bol. Voor een schilderen dat tegentijds voorbij gaat aan de waan van de dag. Voor schilderijen die er om vragen langdurig en zorgvuldig bekeken te worden. Om na alle vernieuwingsdrift te ontdekken wat blijft en niet verloren gaat, het echte schilderen.