BEELDENTUIN

In het Noord-Brabantse Haarsteeg bevindt zich de exclusieve beeldentuin van MPV Gallery met een uitgebreide selectie buitenbeelden. De beeldentuin is enkel op afspraak te bezoeken.

Onderstaand een overzicht van diverse beelden van kunstenaars die in de beeldentuin te bezichtigen zijn.

FRANS KLERKX

Frans Klerkx werd in 1932 geboren te Mill (N.Br.). Nagenoeg zijn hele leven heeft hij zich intensief beziggehouden met kunstfilosofie en schilderde hij zowel abstract als figuratief. In 1997 begon hij met het vouwen van ontwerpen voor abstracte beelden met de geometrie en de vouw als essentiële elementen. Sommige van zijn papieren vouwsels heeft hij laten uitvoeren en inmiddels bevinden zich diverse cortenstalen en aluminium beelden in de openbare ruimte (Gennep, Mill) en in privécollecties in binnen- en buitenland. Op de vraag wat kunst precies is citeert hij graag de Engelse kunstenaar/filosoof Frank Avray Wilson (1914-2009): ‘Kunst is het universele en tijdloze middel om materie en geest met elkaar te verzoenen.’

In de afgelopen vijfentwintig jaren creëerde de Nederlandse kunstenaar Frans Klerkx (Mill, 1932) een omvangrijk oeuvre bestaande uit ontwerpen (tekeningen op schaal) en maquettes in papier en karton.

Uitgangspunt zijn een vel papier in A4 (21×29,7cm) formaat, een potlood, een liniaal, een snijmesje en een door hemzelfde ontwikkelde en uiterst verfijnde vouwtechniek. Klerkx laat zijn maquettes op industriële wijze uitvoeren in diverse plaatmaterialen (rvs, cortenstaal, aluminium). Het definitieve kunstwerk bestaat meestal uit twee of meer identieke, geometrische vormen en ontleent zijn stevigheid en zelfstandigheid aan de oorspronkelijke vouw die fungeert als bint en daarmee essentieel is. De minimalistische eenvoud van Klerkx’ creaties is een bewuste keuze en verklaart waarom alles wat niet essentieel is wordt gemeden.

Frans Klerkx was born in 1932 in Mill (N.Br.). Almost all of his life he was intensively involved in art philosophy and painted both abstract and figurative. In 1997 he started folding designs for abstract images with the geometry and the fold as essential elements. He had some of his paper folds executed and various Corten steel and aluminum sculptures can now be found in public spaces (Gennep, Mill) and in private collections at home and abroad. When asked what exactly art is, he likes to quote the English artist/philosopher Frank Avray Wilson (1914-2009): ‘Art is the universal and timeless means of reconciling matter and spirit.’

Over the past twenty-five years, Klerkx (Mill, 1932) has created an extensive oeuvre consisting of designs (drawings to scale) and models in paper and cardboard. The starting point is a sheet of paper in A4 (21×29.7cm) format, a pencil, a ruler, a cutting knife and an extremely refined folding technique developed by himself. Klerkx has his models produced industrially in various sheet materials (stainless steel, corten steel, aluminum). The final work of art usually consists of two or more identical, geometric shapes and derives its strength and independence from the original fold, which functions as a binding and is therefore essential. The minimalist simplicity of Klerkx’s creations is a conscious choice and explains why everything that is not essential is avoided.

FRANS KLERKX

This image has an empty alt attribute; its file name is Frans-Klerkx_140223_108x100x108_RVS-coated-768x1024.jpg

140223

108x100x108 cm

RVS, coating

€ 6.000, –

FRANS KLERKX

This image has an empty alt attribute; its file name is Frans-Klerkx_060423_52x66x78_RVS-coated-768x1024.jpg

060423

52x66x78 cm

RVS, coating

€ 4.400, –

FRANS KLERKX

This image has an empty alt attribute; its file name is Frans-Klerkx_Windroos_59x38x38_RVS-coated-713x1024.jpg

Windroos

59x38x38 cm

Rvs, signaalwit coating

€ 4.400, –

FRANS KLERKX

This image has an empty alt attribute; its file name is Frans-Klerkx_Driepijler_160x150x63_Corten-Steel-1.jpg

Driepijler

160x150x63cm

Cortenstaal

€ 6.900, –

NIC JONK

Nic Jonk (1928-1994) werd geboren in Schermerhorn en bracht zijn jeugd door in Langedijk.

Van 1945-1953 volgt hij avondlessen aan de kunstnijverheidsschool te Amsterdam; modeltekenen en beeldhouwen bij Wessel Couzijn. Van 1950-1954 volgt hij de Rijksnormaalschool in Amsterdam, van 1953-1956 volgt hij een opleiding beeldhouwen aan de rijksacademie bij V.P.S. Esser. In 1965 vestigt hij zich met zijn vrouw en zes kinderen in het Noord-Hollandse Grootschermer en start museum en beeldentuin Nic Jonk.

Nic Jonk was weg van het vrouwelijke model en liet zich in zijn beelden inspireren door voorgangers als Maillol, Renoir en Bourdelle. Zijn werk getuigt van respect voor het leven en bezit een ongekende oerkracht. De precisie en het oog voor details en nuances, zorgen ervoor dat Nic Jonk’s beelden wondermooi zijn uitgevoerd. De herkenbaarheid komt uit de vorm, geboren uit oerelementen van het leven; het water, de aarde, de zon, de vrouw, de walvis. Hij behoort met Auke de Vries en Arthur Sproncken tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de naoorlogse Nederlandse beeldhouwkunst.

Nic Jonk (1928-1994) was born in Schermerhorn and spent his youth in Langedijk.

From 1945-1953 he took evening classes at the arts and crafts school in Amsterdam; model drawing and sculpture at Wessel Couzijn. From 1950-1954 he attended the National Normal School in Amsterdam, from 1953-1956 he followed a sculpture course at the State Academy at V.P.S. Esser. In 1965 he settles with his wife and six children in Grootschermer in North Holland and starts museum and sculpture garden Nic Jonk.

Nic Jonk loved the female model and was inspired in his images by predecessors such as Maillol, Renoir and Bourdelle. His work shows respect for life and possesses an unprecedented primal power. The precision and eye for details and nuances ensure that Nic Jonk’s images are wonderfully executed. The recognizability comes from the form, born from primal elements of life; the water, the earth, the sun, the woman, the whale. Together with Auke de Vries and Arthur Sproncken, he is one of the most important representatives of post-war Dutch sculpture.

NIC JONK

This image has an empty alt attribute; its file name is Nic-Jonk_Pomoma_105x35x30_Bronze.jpg

Pomona

105x35x30 cm

Brons

€ 41.000, –

NIC JONK

This image has an empty alt attribute; its file name is Nic-Jonk_Salto_75x73x38_Bronze.jpg

Salto

75x73x38 cm

Brons

€ 35.000, –

JAN PATER

Jan Pater (Heerhugowaard, 1950) is geïnspireerd door de menselijke tors. Sinds 2003 werkt hij in de beroemde SEM Studio in Pietrasanta, Italië. Hij experimenteert met verschillende steensoorten zoals onyx en graniet. Met iedere trip naar Pietrasanta wordt zijn werk minimaler en abstract eleganter, met geometrische figuren, lineaire harde hoeken en platte vlakken.

Beeldhouwer Jan Pater woont in Castricum waar hij een atelier heeft in de duinen, maar meestal is hij te vinden in Italië in Pietrasanta, waar veel befaamde beeldhouwers uit verschillende landen werken. Pater maakt torsen, van de ene kant abstract, maar ook heel herkenbaar als menselijk lichaam. Hij moet een grote kennis, respect en liefde hebben voor het menselijk lichaam, en kunde, de kunde om die menselijke vorm uit de steen te halen, of uit hout, maar altijd zorgvuldig gekozen op zich al heel mooi uitgangsmateriaal.

Jan Pater (Heerhugowaard, 1950) is geïnspireerd door de menselijke tors. Sinds 2003 werkt hij in de beroemde SEM Studio in Pietrasanta, Italië. Hij experimenteert met verschillende steensoorten zoals onyx en graniet. Met iedere trip naar Pietrasanta wordt zijn werk minimaler en abstract eleganter, met geometrische figuren, lineaire harde hoeken en platte vlakken.

Beeldhouwer Jan Pater woont in Castricum waar hij een atelier heeft in de duinen, maar meestal is hij te vinden in Italië in Pietrasanta, waar veel befaamde beeldhouwers uit verschillende landen werken. Pater maakt torsen, van de ene kant abstract, maar ook heel herkenbaar als menselijk lichaam. Hij moet een grote kennis, respect en liefde hebben voor het menselijk lichaam, en kunde, de kunde om die menselijke vorm uit de steen te halen, of uit hout, maar altijd zorgvuldig gekozen op zich al heel mooi uitgangsmateriaal.

JAN PATER

This image has an empty alt attribute; its file name is Jan-Pater_Eccomi-qui_60x35x25_Marmo-bianco-arabescato.jpg

Eccomi qui

60x35x25 cm

Marmo bianco arabescato

€ 8.100, –

JAN PATER

This image has an empty alt attribute; its file name is Jan-Pater_Nora_56h-65h_Statario-puro-marmer.jpg

Nora

Hoogte 56 cm exclusief sokkel

Hoogte 65 inclusief sokkel

Statuario puro marmer

€ 5.500, –

JAN PATER

This image has an empty alt attribute; its file name is Jan-Pater_Patience_82h-88h_Marmer-Carrara.jpg

Patience

Hoogte 82 cm exclusief sokkel

Hoogte 88 inclusief sokkel

Marmer Cararra

€ 6.500, –

ETIENNE VIARD

Etienne Viard werd in 1954 in Frankrijk geboren. Hij woont en werkt tussen Parijs en de Vaucluse. Viard is geïnspireerd door de minimalistische beweging die het essentiële plastische vocabulaire reduceert tot een van zijn elementaire componenten: de lijn.

Deze gefragmenteerde, uitgerekte, gekromde, langgerekte of rechte lijn rust op een fragiel evenwicht. Grotendeels geïnspireerd door plantaardige en minerale vormen en golvingen, streeft hij ernaar het bewegingswerk voort te zetten dat wordt gekenmerkt door een precaire en voortdurende spanning. Gedefinieerd als een “staalbeeldhouwer”, gebruikt Etienne Viard voornamelijk cortenstaal, waarvan het uiterlijk van oppervlaktecorrosie de installatie confronteert met zijn omgeving.

Etienne Viard was born in 1954 in France. He lives and works between Paris and the Vaucluse. Viard is inspired by the minimalist movement that reduces the essential plastic vocabulary to one of its elementary components: the line.

This fragmented, stretched, curved, elongated or straight line rests on a fragile equilibrium. Largely inspired by vegetal and mineral forms and undulations, he strives to continue the movement work characterized by a precarious and constant tension. Defined as a “steel sculptor”, Etienne Viard mainly uses Corten steel, whose appearance of surface corrosion confronts the installation with its surroundings.

ETIENNE VIARD

This image has an empty alt attribute; its file name is Etienne-Viard_Obliques_260x150x114_Corten-Steel.jpg

Obliques

260x150x114 cm

Cortenstaal

€ 95.000, –

SYLVESTRE GAUVRIT

Sylvestre Gauvrit werd vóór de jaren tachtig geboren in een bos van eeuwenoude eiken. Als kind bracht hij het grootste deel van zijn tijd door met in bomen klimmen en de natuur observeren, terwijl hij later in zijn leven de wereld rondreisde met surfen op golven. Sylvestre had een natuurlijke neiging tot beeldhouwkunst en was altijd te vinden met gereedschap in de hand en zijn fantasie de vrije loop. Hij ontving zijn opleiding aan de Accademia Belle Arti van Carraraen ging werken in verschillende institutionele kunststudio’s in Pietrasanta, waar hij zijn vaardigheden in het snijden van monumentale marmeren stukken aanscherpte. Uiteindelijk richtte hij zijn eigen studio op om zijn unieke sculpturen te maken die nu zowel openbare als privécollecties sieren in grote culturele centra over de hele wereld, waaronder Parijs, Londen, Rome, Amsterdam, Hong Kong en Dubai.

Sylvestre Gauvrit was born in a forest of ancient oaks prior to the 1980s. As a child, he spent most of

his time climbing trees and observing nature, while later in life he traveled the world surfing waves.

Sylvestre possessed a natural inclination towards sculpture and could always be found with tools in

hand and his imagination running wild. He received his education at the Accademia Belle Arti of Carrara

and went on to work in various institutional art studios in Pietrasanta, honing his skills in carving monumental marble pieces. Eventually, he established his own studio to create his unique sculptures that now grace both public and private collections in major cultural centers across the globe, including Paris, London, Rome, Amsterdam, Hong Kong, and Dubai.

SYLVESTRE GAUVRIT

This image has an empty alt attribute; its file name is Sylvestre-Gauvrit_Takkino_80x74x59_Mirror-polished-RVS.jpg

Takkino

80x74x59 cm

Spiegel gepolijste RVS

€ 32.800

SYLVESTRE GAUVRIT

This image has an empty alt attribute; its file name is Sylvestre-Gauvrit_Tango-de-la-vie_119x76x64_Mirror-polished-RVS.jpg

Tango de la vie

119x76x64 cm

Spiegel gepolijste RVS

€ 88.500

JORIS GAYMANS

Joris Marijn Gaymans is geboren in 1946. Joris is afgestudeerd aan de Academie voor Beeldende Kunsten Breda en Tilburg Bouwkunde. De karakters van Gayman’s weerspiegelen zowel een fysieke vorm als een abstracte weergave, net zoals de mens is gemaakt van een lichaam en een kern. Het resultaat is een spannend spel waarin de vorm een emotie beschrijft.

“Een beeld komt bij mij altijd tot stand door de fascinatie voor een bepaald onderwerp dat ik tegenkom in mijn leven. Voordat ik het beeld realiseer ben ik geheel in de ban van dit onderwerp. Zelden of nooit is dat een voorwerp of anderszins fysiek gegeven, ik werk vrijwel nooit vanuit een gegeven model. Het onderwerp waar ik op dat moment mee bezig ben probeer ik zo intens mogelijk te benaderen. Ik neem het in mij op door erover te mediteren zodat ik er inspiratief inzicht in krijg.”

Joris Marijn Gaymans was born in 1946. Joris graduated from the Academy of Visual Arts Breda and Tilburg Architecture. Gayman’s characters reflect both a physical form and an abstract representation, just as man is made of a body and a core. The result is an exciting game in which the shape describes an emotion.

“For me, an image is always created by the fascination for a certain subject that I encounter in my life. Before I realize the image, I am completely under the spell of this subject. Rarely, if ever, is that an object or other physical fact, I hardly ever work from a given model. I try to approach the subject I am working on at that moment as intensely as possible. I absorb it by meditating on it so that I gain an inspirational insight into it.”

JORIS GAYMANS

This image has an empty alt attribute; its file name is Joris-Gaymans_Io_Bronze.jpg

Io

Brons

€ 70.000, –

JORIS GAYMANS

This image has an empty alt attribute; its file name is Joris-Gaymans_Individu_215x110x34_Bronze.jpg

Individu

215x110x34 cm

Brons

€ 50.000, –

JORIS GAYMANS

This image has an empty alt attribute; its file name is Joris-Gaymans_Peuter_132x93x39_Bronze.jpg

Peuter

132x93x39 cm

Brons

€ 35.000, –

JORIS GAYMANS

This image has an empty alt attribute; its file name is Joris-Gaymans_I-dont-want-to-know_70x16x12_Bronze.jpg

I don’t want to know

70x16x12cm

Brons

€ 7500, –

EVERT DEN HARTOG

Evert den Hartog (1949) is een beeldhouwer die zijn opleiding kreeg aan de Rotterdamse Academie van Beeldende Kunsten. In de jaren 1971-1976 kreeg hij daar les van o.a. Arie Teeuwisse en Bram Roth. De eerste jaren na zijn opleiding maakte hij voornamelijk keramische beelden tot hij met een collega besloot zelf beelden in brons te gaan gieten. Mede door de werkzaamheden in een bronsgieterij leerde hij het vak in al zijn facetten kennen.

Zijn vaste onderwerpen zijn steeds dieren in vele variaties. Vogels en stieren zijn dieren die steeds weer in zijn werk opduiken. Bij de vogels lijkt het brons geen gewicht te hebben, en balanceren deze beelden op één poot of zweven ze, slechts met de vleugelpunten aan elkaar verbonden, vrij in de lucht. Steeds wordt gezocht naar een “beeld” wat een moment van spanning even stilzet, om de toeschouwer dit bewuste moment te laten zien.

Humor is een element wat hij graag toevoegt aan zijn beelden, het geeft de beelden iets luchtigs en vanzelfsprekends.

Evert den Hartog (1949) is a sculptor who followed his education at the Rotterdam Academy of Visual Arts. In the years 1971-1976 he was taught there by, artists as Arie Teeuwisse and Bram Roth. In the first years after his training, he mainly made mechanical sculptures until he and a colleague decided to cast bronze sculptures themselves. Partly due to the work in a bronze foundry, he trained to know the profession in all its facets.

His extensive subjects are steeds of animals in many variations. Birds and bulls are animals that reappear in his work. With the birds, the bronze seems to have no weight, and these statues balance on one leg or float freely in the air, connected only by the wing tips. There is always a search for an “image” that even freezes a moment, to show the spectator this conscious moment.

Humor is an element that he likes to add to his sculptures, it gives his work something light and subordinate.

EVERT DEN HARTOG

This image has an empty alt attribute; its file name is Evert-den-Hartog_Twee-Eenden_100x100x30_Corten-Steel.jpg

Twee Eenden

100x100x30 cm

Cortenstaal

€ 15.950, –

EVERT DEN HARTOG

This image has an empty alt attribute; its file name is Evert-den-Hartog_Twee-Duiven_20x20x17_Corten-Steel.jpg

Twee duiven

20x20x17 cm

Cortenstaal

€ 2.000, –

EVERT DEN HARTOG

This image has an empty alt attribute; its file name is Evert-den-Hartog_Everzwijn-no2_85x35x48_Bronze.jpg

Everzwijn no.2

85x35x48 cm

Brons

€ 9.500, –

EVERT DEN HARTOG

This image has an empty alt attribute; its file name is Evert-den-Hartog_Drie-Zwanen_35x26x26_Corten-Steel.jpg

Drie zwanen

35x26x26 cm

Cortenstaal

€ 3.500, –

EVERT DEN HARTOG

This image has an empty alt attribute; its file name is Evert-den-Hartog_Landende-Zwaan_90x120x160_Polyester.jpg

Landende zwaan

90x120x160 cm

Polyester

€ 17.000, –

EVERT DEN HARTOG

This image has an empty alt attribute; its file name is Evert-den-Hartog_Rennende-Haas_150x170x50_Corten-Steel.jpg

Rennende haas

150x170x50 cm

Cortenstaal

€ 18.500, –

EVERT DEN HARTOG

This image has an empty alt attribute; its file name is Evert-den-Hartog_Rennende-Stier-no7_25x34x15_Bronze.jpg

Rennende stier no.7

25x34x15 cm

Brons

€ 4.750, –

ISABEL MIRAMONTES

Isabel Miramontes is geboren in 1962 in Santiago de Compostella, Spanje. Deze eminente bedevaartsplaats van Keltische oorsprong, de warme wind en de zee, fascineren haar altijd en blijven voor haar een magische omgeving.

Het lichaam, de houding en de essentie van het menselijk leven staan centraal in het werk van Isabel Miramontes. Haar werken tonen fascinerende en contemplatieve figuren, abstracte lichamen die in stroken zijn gesneden, geschetste menselijke lichamen, in verband gebracht met vormen of objecten en andere, meer realistische. Op de hoogte van de gebruikelijke beeldhouwkunst stelt Isabel Miramontes een schijnbare leegte tegenover. Voor de kunstenaar is beeldhouwkunst geen blok materiaal waar een vorm aan wordt gegeven, beeldhouwkunst is een leegte waar de kunstenaar een oppervlakte aan geeft. Het menselijk bestaan, tegelijkertijd concreet en ongrijpbaar, is gemaakt van vlees en botten en dat deel van essentiële leegte dat onze emoties vormt. De sneden van deze personages geven het beeld van een lichaam dat tot zijn afdruk is teruggebracht. De tedere vorm van het lichaam van haar poppetjes lijkt klaar om flauw te vallen. Materie gereduceerd tot het essentiële dat zich zachtjes transformeert in emoties en vergeten sensaties, het enige geheugen dat overblijft van het lichaam, de hoogste waarde van zijn lot.

Isabel Miramontes was born in 1962 in Santiago de Compostela, Spain. This eminent place of pilgrimage of Celtic origin, the warm wind and the sea, always fascinate her and remain a magical environment for her.

The body, the postures and the essence of human life are central to the work of Isabel Miramontes. Her works depict fascinating and contemplative figures, abstract bodies cut into strips, sketched human bodies associated with shapes or objects, and others more realistic. At the height of the usual sculpture, Isabel Miramontes contrasts an apparent emptiness. For the artist, sculpture is not a block of material that is given a shape, sculpture is an emptiness that the artist gives a surface. Human existence, at once concrete and elusive, is made of flesh and bones and that part of essential emptiness that makes up our emotions. The cuts of these characters give the image of a body reduced to its imprint. The tender shape of her doll’s body seems ready to pass out. Matter reduced to the essential that gently transforms into emotions and forgotten sensations, the only memory left of the body, the highest value of its destiny.

ISABEL MIRAMONTES

This image has an empty alt attribute; its file name is Isabel-Miramontes-Sculpture-Mimosa-104x26x26-Bronze.jpg

Mimosa

104x26x26 cm

Brons

€ 25.000, –

ISABEL MIRAMONTES

This image has an empty alt attribute; its file name is Isabel-Miramontes-Sculpture-Mira-195x70x70-Bronze.jpg

Mira

195x70x70 cm

Brons

€ 85.000, –

ISABEL MIRAMONTES

This image has an empty alt attribute; its file name is Isabel-Miramontes-Sculpture-Tango-75x60x16-Bronze.jpg

Tango

75x60x16cm

Brons

€ 19.500, –

GUNTHER STILLING

Gunther Stilling (geboren in 1943 in Srpski Miletić, Koninkrijk Joegoslavië) is een Duitse beeldhouwer die woont en werkt in Güglingen en Pietrasanta (Italië).

Stilling studeerde van 1964 tot 1969 aan de Staatsacademie voor Schone Kunsten in Stuttgart en werkt sindsdien als freelance beeldhouwer. Sinds 1975 is hij lid van de Baden-Württembergse kunstenaarsvereniging. Sinds 1979 is hij hoogleraar sculpturale vormgeving aan de Hogeschool van Kaiserslautern. Hij woont en werkt in Güglingen en sinds 1980 ook in zijn tweede atelier in Pietrasanta (Italië). Sinds 1992 is hij docent aan de Universiteit van Karlsruhe en aan de Universiteit van Brighton in Engeland.

Stilling werkt voornamelijk met metaal en zandsteen. Het hoofd is een van zijn vaak terugkerende motieven. Naast figuren en sculpturen creëerde hij ook talloze fonteinen. Zijn werken zijn te zien in de openbare ruimte in tal van Zuidwest-Duitse steden en hebben verschillende onderscheidingen ontvangen.

Gunther Stilling (born 1943 in Srpski Miletić, Kingdom of Yugoslavia) is a German sculptor who lives and works in Güglingen and Pietrasanta (Italy).

Stilling studied at the State Academy of Fine Arts in Stuttgart from 1964 to 1969 and has been working as a freelance sculptor ever since. Since 1975 he has been a member of the Baden-Württemberg artists’ association. Since 1979 he has been professor of sculptural design at the Kaiserslautern University of Applied Sciences. He lives and works in Güglingen and since 1980 also in his second studio in Pietrasanta (Italy). Since 1992 he has taught at the University of Karlsruhe and at the University of Brighton in England.

Stilling mainly works with metal and sandstone. The head is one of his frequently recurring motifs. In addition to figures and sculptures, he also created numerous fountains. His works can be seen in public spaces in numerous southwest German cities and have received several awards.

GUNTHER STILLING

This image has an empty alt attribute; its file name is Gunther-Stilling-Sculpture-Ophelia-40x30x33-Cast-Iron.jpg

Ophelia

40x30x33cm

Cast iron

€ 12.000, –

SHINKICHI TAJIRI

De Amerikaans-Japanse kunstenaar Tajiri behoort ongetwijfeld tot de belangrijkste beeldhouwers van ons land. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met Cobra, de internationale kunststroming die vlak na de oorlog met expressieve abstracte kunst van zich deed spreken. De Amerikaan deed mee aan de belangrijkste Cobra-tentoonstellingen, maar bleef enigszins in de schaduw staan van zijn beroemdere collega’s Appel, Corneille en Constant. Tajiri is een pionier die de beeldhouwkunst nieuwe impulsen gaf, een gedreven perfectionist. Het omvangrijke en veelzijdige oeuvre bestaat uit indrukwekkende machinesculpturen, hout- brons- en ijzersculpturen, gemengde technieken op papier, fotografie en film. Tajiria’s veelzijdige en omvangrijke oeuvre komt voort uit een permanente confrontatie met de waanzin van de Tweede Wereldoorlog, die hij aan den lijve ondervond. Zelf zegt hij hierover: “Door de oorlog ben ik kunstenaar geworden. Mijn beelden zijn sporen, kristallisaties van mijn ervaringen”. Karakteristiek voor Tajiri is dat hij in series werkt en geen onderscheid wil tussen ‘high art’ en ‘low art’. “Ik wil dat mensen zelf betekenis kunnen geven aan mijn kunstwerken. Met mijn knopen wil ik een helder statement maken, zorgen voor onmiddellijke communicatie tussen werk en beschouwer.”

The American-Japanese artist Tajiri is undoubtedly one of the most important sculptors in our country. His name is inextricably linked to Cobra, the international art movement that made itself known with expressive abstract art just after the war. The American participated in the most important Cobra exhibitions but remained somewhat in the shadow of his more famous colleagues Appel, Corneille and Constant. Tajiri is a pioneer who gave new impulses to sculpture, a driven perfectionist. The extensive and versatile oeuvre consists of impressive machine sculptures, wood, bronze and iron sculptures, mixed media on paper, photography, and film. Tajiria’s versatile and extensive oeuvre stems from a permanent confrontation with the madness of the Second World War, which he experienced firsthand. He himself says about this: “The war made me an artist. My images are traces, crystallizations of my experiences”. Characteristic for Tajiri is that he works in series and does not want to distinguish between ‘high art’ and ‘low art’. “I want people to be able to give meaning to my artworks themselves. With my knots I want to make a clear statement, to ensure immediate communication between work and viewer.”

SHINKICHI TAJIRI

This image has an empty alt attribute; its file name is Shinkichi-Tajiri-Sculpture-Overhand-Knot-80x110x70-Corten-Steel.jpg

Overhand knot

80x110x70 cm

Cortenstaal

€ 40.000, –

JUAN RIPOLLES

Juan Ripollés, geboren in Castellón, Valencía in Spanje in 1932, is een mediterrane kunstenaar met een enorme vitaliteit en levensvreugde. Na een moeilijke jeugd in het naoorlogse Spanje verhuist hij naar Parijs, waar hij een nieuwe wereld van creativiteit en vrijheid ontdekt.

Ripollés, die in 1932 terugkeert naar het achterland van Castellon, schildert graag in de brandende zon, midden in de natuur.

De unieke vormentaal doet een beroep op positieve en diepe universele gevoelens. Zijn levensvreugde en nimmer aflatende energie drukt hij niet alleen uit op grootschalige doeken maar ook in zijn indrukwekkende sculpturen. Sculpturen die de openbare ruimte hebben overgenomen in steden als Valencia, Castellón, Madrid, Sevilla, Venetië, Ede en Kerkrade.

Juan Ripollés was born in Castellón, Valencía in Spain in 1932, is a Mediterranean artist with enormous vitality and joie de vivre. After a difficult childhood in post-war Spain, he moves to Paris, where he discovers a new world of creativity and freedom.

Ripollés, who returns to the hinterland of Castellon in 1932, loves to paint in the blazing sun, surrounded by nature.

Its unique form language appeals to positive and deep universal feelings. He expresses his joie de vivre and never waning energy not only on large scale canvases but also in his impressive sculptures. Sculptures that have taken over the public spaces in cities like Valencia, Castellón, Madrid, Sevilla, Venice, Ede and Kerkrade.

JUAN RIPOLLES

This image has an empty alt attribute; its file name is Juan-Ripolles-Sculpture-Untitled-90x72x12-Bronze.jpg

Untitled

90x72x12cm

Brons

€ 12.000, –

HANNEKE BEAUMONT

“Wie zijn we? Wat zijn we? Waar gaan we naartoe?”.

De eeuwige vragen van de mens vinden weerklank in het werk van Hanneke Beaumont, maar ze stelt ook meer specifiek hedendaagse vraagstukken aan de orde. Veel van haar figuren lijken noch mannelijk noch vrouwelijk, noch jong noch oud. Ze verschijnen niet als portretten van bepaalde individuen, noch zijn ze gemodelleerd naar geïdealiseerde menselijke vormen. Fysiek zijn het benaderingen van mensen, en als zodanig bieden ze een manier om op afstand algemene ideeën over de aard van het menselijk ras te beschouwen. Hun standpunten zijn niet agressief of provocerend, maar berustend zijn ze evenmin. Breekbaar maar sterk, onbeweeglijk maar klaar om te bewegen, deze figuren lijken in een gewichtloos ruimtelijk evenwicht – hun menselijke karakter gebonden aan een reeks gedachten. Gekleed in tijdloze ‘kleding’, deels gestructureerd materiaal, verweven met het lichaam, tarten ze onze waarneming zonder onze gevoeligheid te schokken.

Hanneke Beaumont werd geboren in Nederland (Maastricht, 1947). Na haar studie in de VS keerde ze terug naar Europa en kwam naar België. Beaumont begon haar artistieke studies aan de académie des Arts de Brainel’Alleud, daarna stapte ze over naar beeldhouwkunst aan de Ecole Nationale Supérieure de La Cambre en aan de Hogere Rijksschool voor Beeldende Kunsten in Anderlecht. Ze had haar allereerste solotentoonstelling in 1983. Tegenwoordig is haar werk aanwezig in tal van openbare en privécollecties en geniet een internationale reputatie terwijl haar werk wereldwijd wordt tentoongesteld: in de VS, Canada, het VK, Europa en meer recentelijk in Azië en India.

“Who are we? What are we? Where are we going?”.

The eternal questions of man resonate in the work of Hanneke Beaumont, but she also raises more specific contemporary issues. Many of her figures appear neither male nor female, neither young nor old. They do not appear as portraits of particular individuals, nor are they modeled on idealized human forms. Physically they are approximations of humans, and as such they provide a way to consider general ideas about the nature of the human race from a distance. Their positions are neither aggressive nor provocative, but neither are they resigned. Fragile but strong, motionless but ready to move, these figures seem to be in weightless spatial equilibrium – their human character tied to a series of thoughts. Dressed in timeless ‘clothing’, partly structured material, interwoven with the body, they defy our perception without shocking our sensitivity.

Hanneke Beaumont was born in the Netherlands (Maastricht, 1947). After her studies in the US, she returned to Europe and came to Belgium. Beaumont began her artistic studies at the Académie des Arts de Brainel’Alleud, then switched to sculpture at the Ecole Nationale Supérieure de La Cambre and at the Higher National School of Visual Arts in Anderlecht. She had her very first solo exhibition in 1983. Today, her work is present in numerous public and private collections and enjoys an international reputation as her work has been exhibited worldwide: in the US, Canada, UK, Europe and more recently in Asia and India.

HANNEKE BEAUMONT

This image has an empty alt attribute; its file name is Hanneke-Beaumont-Sculpture-Lennui-325x110x95-Bronze.jpg

L’ennui

325x110x95 cm

Brons

€ 170.000, –

WILLEM LENSSINCK

Willem Lenssinck is geboren in 1947, volgde zijn opleiding aan de Koninklijke Kunstacademie in Utrecht (1964-1969) en werkt sinds 1972 als zelfstandig beeldhouwer. Zijn werk wordt al meer dan 25 jaar getoond op de TEFAF.

Lenssinck kiest voor zijn objecten uitsluitend fraaie, duurzame materialen, zoals brons, aluminium, graniet of hardsteen. Zijn creaties grenzen aan technische perfectie. Hij zou nooit ofte nimmer het ciseleren of patineren aan een gieterij overlaten. Ieder hoekje en vlakje wordt door hemzelf in de eindfase gecontroleerd, bijgewerkt, geslepen, gepolijst en gepatineerd. Alles straalt kwaliteit uit. Ook de sokkels zijn subliem gemaakt en maken wezenlijk deel uit van de creatie.

Willem Lenssinck was born in 1947, trained at the Royal Art Academy in Utrecht (1964-1969) and has been working as an independent sculptor since 1972. His work has been shown at TEFAF for over 25 years.

Lenssinck only chooses beautiful, durable materials for his objects, such as bronze, aluminum, granite or hard stone. His creations border on technical perfection. He would never leave the chiselling or patination to a foundry. Every nook and cranny is checked, updated, ground, polished and patinated by himself in the final phase. Everything exudes quality. The plinths are also sublimely made and are an essential part of the creation.

WILLEM LENSSINCK

This image has an empty alt attribute; its file name is Willem-Lenssinck-Sculpture-Jumping-Girl-62x17x17-Bronze.jpg

Jumping girl

62x17cm

Brons, graniet

€ 7.900, –

WILLEM LENSSINCK

This image has an empty alt attribute; its file name is Willem-Lenssinck-Sculpture-A-Horse-Called-Desire-123x70x70-Bronze.jpg

A Horse Called Desire

123x70cm

Brons, graniet

€ 59.000, –

WILLEM LENSSINCK

This image has an empty alt attribute; its file name is Willem-Lenssinck-Sculpture-Voorjaarsstier-82x70x70-Bronze.jpg

Voorjaarsstier

82x70cm

Brons, sokkel hardsteen/ graniet

€ 49.000, –

PAUL CEULEMANS

Paul Ceulemans studeerde aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg. Vrijwel direct na zijn opleiding vertrok hij naar Spanje om daar in de eindeloze vlaktes van de binnenlanden de stier op te zoeken in zijn natuurlijke omgeving. Hij kwam terecht in Salamanca, waar hij zijn tijd besteedt aan het maken van immense blauwe aquarellen van stieren om hun vorm voortdurend te herontdekken. Aan de hand van zijn schetsen maakt hij zijn bronzen beelden op basis van zijn aquarellen. Met een paar vloeiende lijnen weet hij het temperament van het dier vast te leggen. Niet minder raak en krachtig zijn de bronzen beelden van dezelfde stieren. Zijn beelden barsten haast van de energie die erin zit en tonen tevens de kwetsbaarheid van het beest.

In de vurige bronzen beelden op sokkels van goudgeel natuursteen wordt de bewondering die Paul koestert voor de stier letterlijk tastbaar. De kunstenaar boetseert zijn beelden oorspronkelijk in was. Ze ontstaan bijna intuïtief in zijn handen. Maar niets is toevallig. Uitvoerige studies, gemaakt in het veld, liggen ten grondslag aan het werk. Ze dragen de vormen, maar ook de geuren en geluiden van de stier. De kunstenaar beleeft, voelt, kent en beheerst zijn ontwerp. Was wordt brons, ’n stier voor de eeuwigheid.

Paul Ceulemans studied at the Academy for Visual Education in Tilburg. Almost immediately after his training he left for Spain to visit the bull in its natural environment in the endless plains of the interior. He ended up in Salamanca, where he spends his time making immense blue watercolors of bulls to constantly rediscover their shape. Based on his sketches, he creates his bronze sculptures based on his watercolors. He manages to capture the temperament of the animal with a few smooth lines. No less striking and powerful are the bronze statues of the same bulls. His images are almost bursting with energy and also show the vulnerability of the beast.

In the fiery bronze statues on plinths of golden-yellow natural stone, Paul’s admiration for the bull becomes literally tangible. The artist originally models his sculptures in wax. They arise almost intuitively in his hands. But nothing is accidental. Extensive studies, made in the field, form the basis of the work. They carry the shapes, but also the smells and sounds of the bull. The artist experiences, feels, knows and masters his design. Wax becomes bronze, a bull for eternity.

PAUL CEULEMANS

This image has an empty alt attribute; its file name is Paul-Ceulemans-Sculpture-Toro1-150cm-Bronze.jpg

Toro 1

150 cm

Brons op natuursteen

€ 18.700, –

PAUL CEULEMANS

This image has an empty alt attribute; its file name is Paul-Ceulemans-Sculpture-Toro2-180cm-Bronze.jpg

Toro 2

180 cm

Brons op natuursteen

€ 18.800, –

PAUL CEULEMANS

This image has an empty alt attribute; its file name is Paul-Ceulemans-Sculpture-Toro3-150cm-Bronze.jpg

Toro 3

150 cm

Brons op natuursteen

€ 16.700, –

RONALD WESTERHUIS

Ronald Anthonie Westerhuis (Tiel, 1971) is een Nederlandse beeldend kunstenaar met Zwolle als thuisbasis. Hij is internationaal actief als maker van landschapskunst en abstracte sculpturen. Zijn werk is te vinden in de openbare ruimte, musea en particuliere kunstcollecties.

De liefde voor roestvrij staal als materiaal ontstond bij Westerhuis toen hij werkzaam was op booreilanden in de Noordzee. Daar leerde hij het staal en de verweerde buizen kennen, die nu de basis vormen van zijn kunstwerken. Zijn visie Size does matter! (Grootte is niet bepalend voor de kwaliteit van een sculptuur maar wel voor haar impact) resulteert in voornamelijk werken in groot formaat, ‘landmarks’.

Westerhuis wordt gedreven door onrust. “Ik heb me altijd rusteloos gevoeld. Toen ik zeventien was, kocht ik een Interrail-kaart en reisde ik een maand door Europa. In Venetië ontmoette ik een stel dat me uitnodigde bij hen thuis in de VS. Dat was het begin van een zevenjarige reis rond de wereld. Ik reisde door de VS, Aruba, Mexico en Azië. School interesseerde me niet, ik wilde de wereld zien. Deze ontdekkingsreis is wat Westerhuis tot op de dag van vandaag drijft.

Ronald Anthonie Westerhuis (Tiel, 1971) is a Dutch visual artist based in Zwolle. He is internationally active as a maker of landscape art and abstract sculptures. His work can be found in public spaces, museums and private art collections.

Westerhuis’ love for stainless steel as a material arose when he worked on oil rigs in the North Sea. There he became acquainted with the steel and the weathered pipes, which now form the basis of his works of art. His vision Size does matter! (Size does not determine the quality of a sculpture, but it does determine its impact) resulting mainly in works in large format, landmarks.

Westerhuis is driven by unrest. “I have always felt restless. When I was seventeen, I bought an Interrail card and traveled through Europe for a month. In Venice I met a couple who invited me to their home in the US. That was the beginning of a seven-year journey around the world. I traveled through the US, Aruba, Mexico and Asia. School didn’t interest me, I wanted to see the world. This journey of discovery is what drives Westerhuis to this day.

RONALD WESTERHUIS

This image has an empty alt attribute; its file name is Ronald-Westerhuis-Sculpture-Shine-150cm-RVS.jpg

Shine

150 cm (diameter)

RVS

€ 68.000, –

JEAN-LOUIS CORBY  

Jean-Louis Corby werd geboren in Parijs (1951) en werd voornamelijk creatief beïnvloed door de jaren zeventig. De jaren zeventig waren een periode van consolidatie en groei in de kunsten, meestal gekenmerkt als een reactie op de dominante spanningen van het voorgaande decennium.

Vanuit zijn atelier observeert de beeldhouwer Jean-Louis Corby discreet de grote menselijke broederschap. Met aandacht voor alles analyseert hij fysiek en moreel gedrag en past hij de plastische beweging aan de menselijke psychologie aan. Beter dan een lange toespraak, door het werk van volumes en vormen, boetseren zijn handen een figuur die altijd hetzelfde is, staatloos, actief, begerig naar het bestaan. Het is door de samenhang van beweging en geest dat de Corby-figuren zichzelf sieren met een geometrische elegantie die hun gevoelens opwekt.

Jean-Louis Corby was born in Paris (1951) and was mainly creatively influenced by the 1970s. The 1970s were a period of consolidation and growth in the arts, usually characterized as a reaction to the dominant tensions of the previous decade.

From his studio, the sculptor Jean-Louis Corby discreetly observes the great human brotherhood. With attention to everything, he analyzes physical and moral behavior and adapts the plastic movement to human psychology. Better than a long speech, through the work of volumes and shapes, his hands sculpt a figure that is always the same, stateless, active, eager for existence. It is through the coherence of movement and spirit that the Corby figures adorn themselves with a geometric elegance that arouses their feelings.

JEAN-LOUIS CORBY  

This image has an empty alt attribute; its file name is Jean-Louis-Corby-Sculpture-Dancer-200x100x80-Bronze.jpg

Dancer

200x100x80 cm

Brons

€ 68.000, –

ART VAN TRIEST

Art van Triest (1983) is een beeldend en installatiekunstenaar. Hij stelt: “Centraal in mijn werk staat de menselijke neiging om onze fundamentele angst en onzekerheid te bestrijden met een ordening, een systeem. Ik zie dit als een coping-mechanisme: een poging om grip te krijgen op de wereld om ons heen, die voortkomt uit een diepe behoefte aan controle, of de illusie van controle. Ik zie deze neiging om de werkelijkheid op verschillende niveaus in een systeem te kaderen. Het zit verankerd in ons denken: we verdelen de wereld om ons heen in categorieën en gebruiken rationele constructies om verschillen te definiëren en verbanden te leggen. Ook dit geeft vorm aan onze wereld in concrete zin: van spreadsheets tot stedenbouw en landbouw of architectuur.

Mijn werk is een beeldend onderzoek, waarbij ik vraag hoe dit kader zich verhoudt tot de fysieke werkelijkheid van de wereld om ons heen. Ik zie het raster als een te eenvoudige manier om met de werkelijkheid om te gaan. Met mijn werk wil ik een visueel tegenwicht bieden aan de vereenvoudiging en standaardisatie van onze omgeving en manier van denken. Ik zou willen streven naar een meer realistische positionering van de mens, waarin we ons vollediger kunnen verhouden tot de werkelijkheid.”

Art van Triest (1983) is a visual and installation artist. He states: “Central to my work is human development to grapple our progress and uncertainty with an order, a system. I see this as a coping mechanism: an attempt to come to grips with the world around us, which I see this progress in framing reality on levels in a system. It is anchored in our thinking: we divide the world around us into categories and use rational constructions to describe differences and make connections. This also shapes our world in a concrete sense: from spreadsheets to urban planning and agriculture of architecture.

My work is a visual investigation, in which I wonder how this framework relates to the physical reality of the world around us. I see the grid as too simple a way of meeting reality to go. With my work I want to provide a visual counterbalance to the simplification and standardization of our environment and way of thinking. I would like to strive for a more realistic positioning of people, in which we can relate more fully to reality.”

ART VAN TRIEST

This image has an empty alt attribute; its file name is Art-van-Triest-Sculpture-Untitled-Bronze.jpg

Untitled

Brons

€ 3.000, – per stuk

Complete installatie € 12.500, – 

STIEF DESMET

In zijn werk en leven houdt Stief Desmet (1973, BE) zich bezig met de ambigue relatie tussen natuur en cultuur en de manipulatie van de natuur door mensenhanden. De kunstenaar lijkt voortdurend gevangen te zitten tussen zijn eigenlijke bestaan in een hectische, op consumptie gebaseerde moderne maatschappij en een verlangen naar een sublieme, utopische natuurstaat. Tegelijkertijd is hij kritisch en herkent hij op subtiele wijze de relativiteit van dit verlangen naar een idyllische fantasie met een flinke dosis ironie. Door iconische beelden te verknippen (of letterlijk zijn bronzen en polyester sculpturen en schilderijen in stukken te snijden) gaat hij mogelijke betekenissen tegen, voegt een laag van betekenis toe of misleidt de toeschouwer.

Zijn studiopraktijk is niet gericht op één medium, maar hij schakelt gemakkelijk tussen schilderen en beeldhouwen, video of performance.

Het werk van Desmet bevindt zich in privécollecties in België, Nederland, Frankrijk, de Verenigde Staten, Zwitserland en in de openbare ruimte in België en Nederland.

In his work and life Stief Desmet (1973, BE) is preoccupied by the ambiguous relationship between nature and culture and the manipulation of nature by human hands. The artist seems to be constantly caught between his actual existence in a hectic, consumption-based modern day society and a longing for a sublime, utopian natural state. At the same time he is critical and in a subtle way he recognizes the relativity of this longing for an idyllic fantasia with a serious dose of irony. By cutting up iconic images (or literally cutting his bronze and polyester sculptures and paintings in pieces) he counters possible significations, adds a stratum of significance or deludes the spectator.

His studio practice isn’t focused on one medium, instead he switches easily between painting and sculpting, video or performance.

Desmet’s work is found in private collections in Belgium, The Netherlands, France, U.S.A., Switzerland and in public spaces in Belgium and The Netherlands.

STIEF DESMET

This image has an empty alt attribute; its file name is Stief-Desmet-Sculpture-Cervus-Vitalis-235-Bronze.jpg

Untitled

Brons

€ 35.500, –

CONTACT

MPV Gallery

Dorpsstraat 50A

5061 HL Oisterwijk

info@mpvgallery.com

+31 (0)13 3030011

Mark Peet Visser

+31 (0)6 54694728

mpvgallery.com

@mpvgallery